Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums (gadi, mēneši)3 gadi
Valodalatviešu
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grāds (latviešu valodā)Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā)
Profesija
Īstenošanas vietas
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Uzņemšanas prasībasUzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: - Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai maģistra grāds un vadības pieredze - Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē. Uzņemšanai noteiktās papildus prasības: 1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.); ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams; 2. Intervija ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai (intervija ar programmas direktoru notiek pirms reflektants ir uzsācis studijas; intervijas laikā tiek novērtēta arī pretendenta vadības pieredze); 3. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums (gadi, mēneši)3 gadi
Valodaangļu
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grāds (latviešu valodā)Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) eko-nomikā un uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā)
Profesija
Īstenošanas vietas
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Uzņemšanas prasībasUzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: - Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai maģistra grāds un vadības pieredze - Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē. Uzņemšanai noteiktās papildus prasības: 1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.); ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams; 2. Intervija ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai (intervija ar programmas direktoru notiek pirms reflektants ir uzsācis studijas; intervijas laikā tiek novērtēta arī pretendenta vadības pieredze); 3. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).
Studiju veids un formaNepilna laika klātiene
Studiju ilgums (gadi, mēneši)4 gadi
Valodalatviešu
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grāds (latviešu valodā)Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā)
Profesija
Īstenošanas vietas
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Uzņemšanas prasībasUzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: - Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai maģistra grāds un vadības pieredze - Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē. Uzņemšanai noteiktās papildus prasības: 1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.); ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams; 2. Intervija ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai (intervija ar programmas direktoru notiek pirms reflektants ir uzsācis studijas; intervijas laikā tiek novērtēta arī pretendenta vadības pieredze); 3. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).
Studiju veids un formaNepilna laika klātiene
Studiju ilgums (gadi, mēneši)4 gadi
Valodaangļu
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grāds (latviešu valodā)Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija (latviešu valodā)
Profesija
Īstenošanas vietas
  • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Uzņemšanas prasībasUzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: - Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai maģistra grāds un vadības pieredze - Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnē. Uzņemšanai noteiktās papildus prasības: 1. Eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.); ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams; 2. Intervija ar programmas direktoru iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai (intervija ar programmas direktoru notiek pirms reflektants ir uzsācis studijas; intervijas laikā tiek novērtēta arī pretendenta vadības pieredze); 3. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).