Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
15.09.2028
180 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
180 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Pilna laika klātiene / angļu
180 KP / 6 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
180 KP / 6 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
180 KP / 6 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
180 KP / 6 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds adaptronikā / Elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
15.09.2028
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Pilna laika klātiene / angļu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds adaptronikā / vadošais elektroinženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
17.11.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
17.11.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Doktora studiju programma
Ekonomika
27.05.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Doktora studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / - / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / Ainavu arhitekts / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / Ainavu arhitekts / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu maģistra grāds anglistikā / - / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu maģistra grāds tulkošanā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
07.12.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds anglistikā un valodu studijās / - / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds anglistikā un valodu studijās / - / Nepilna laika neklātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
06.12.2023
Programma slēgta
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / - / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
06.12.2023
Programma slēgta
80 KP / - / Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ekonomika
08.09.2021
Programma slēgta
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds apdrošināšanā un finansēs / Finansists / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds apdrošināšanā un finansēs / Finansists / Nepilna laika klātiene / latviešu
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Ražošana un pārstrāde
05.10.2028
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs / Pilna laika klātiene / latviešu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ražošana un pārstrāde
30.06.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā / Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā / Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Ražošana un pārstrāde
29.06.2022
Programma slēgta
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā vai Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un / Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā vai Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un / Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā vai Profesionālā maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā un / Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Ekonomikas un kultūras augstskola
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
26.08.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā / / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā / / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
17.11.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / arhitekts / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / arhitekts / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
16.11.2022
Programma slēgta
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds arhitektūrā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Doktora studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
17.11.2028
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
1038 rezultāti