Pamatdati
Programmas nosaukumsApģērbu un tekstila tehnoloģija
Augstskola/KoledžaRīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziensRažošana un pārstrāde
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)42542
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaTekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
ISCED kods0723
ISCED nosaukumsTekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Studiju programmas apjoms (KP)160
Iegūstamais grādsProfesionālais bakalaura grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā
Iegūstamā kvalifikācijaApģērbu un tekstila ražošanas inženieris
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2022/41
Akreditācijas datums29.06.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš30.06.2028
Studiju programmas rezultāti
Studiju programmas absolventi:
- izprot tekstiliju, to gatavo izstrādājumu vai apģērbu projektēšanas, konstruēšanas, piegriešanas darbu, izmantojamo metožu un materiālu pielietojumu;
- orientējas tekstiliju, to izstrādājumu vai apģērbu izgatavošanas tehnoloģisko procesu uzlabošanas koncepcijās, to izstrādes un ieviešanas metodēs, darba laika plānošanas, darba organizācijas un kontroles metodēs, tehnoloģisko iekārtu pielietošanā;
- izprot jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju attīstību, jaunākās nozares tendences, inovācijas un metodes, nozares reglamentējošo nacionālo un ES normatīvo aktu prasības, to izmaiņas;
- spēj patstāvīgi projektēt tekstilijas, to izstrādājumus vai apģērbu konstrukcijas, t.sk. datorvadītās projektēšanas sistēmās, kā arī izstrādāt priekšlikumus nepieciešamo izejmateriālu iepirkšanai jauno projektējumu rūpnieciskai ražošanai;
- spēj izstrādāt un plānot ražošanas tehnoloģiskos procesus, veikt to korekcijas, projektēt procesu izpildes secību un atlasīt iekārtas, izstrādāt iekārtu apkalpošanas un darba instrukcijas rūpnieciskajā ražošanā, īstenot darba laika normēšanu, noteikt plūsmas izkārtojumu, pieņemt lēmumus par nepieciešamajām korekcijām nestandarta situācijās;
- spēj komandā attīstīt jaunu produktu ieviešanu ražošanā un izstrādāt jaunus tehnoloģiskos procesus, noteikt produkta kvalitātes kritērijus, veikt produkcijas kvalitātes kontroli;
- spēj plānot, organizēt un nodrošināt tekstilmateriālu, to izstrādājumu vai šūto izstrādājumu ražošanas darbu izpildi atbilstoši darba uzdevumam, kvalitātes un laika prasībām, pasūtītāja un/vai klienta vajadzībām un atbildēt par savu un/vai komandas veikto darbu rezultātiem;
- spēj ieviest un organizēt kvalitātes kontroles procesus un produktu kvalitātes nodrošināšanas prasības, nodrošinot un uzraugot kvalitātes un darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un ergonomikas prasību ievērošanu, un izstrādājot ieteikumus prasību izmaiņām;
- spēj analizēt informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm un standartiem, ieteikt un ieviest jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas, projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes, to eksperimentālus modeļus.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture