Pamatdati
Programmas nosaukumsEiropas biznesa studijas
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)42345
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)160
Iegūstamais grādsProfesionālais bakalaura grāds Eiropas biznesā
Iegūstamā kvalifikācijaUzņēmumu vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi
Valodaangļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
1. Zināšanas
1.1. Spēj pierādīt pamatzināšanas un specializētās zināšanas uzņēmējdarbības vadībā un ekonomikā, kā arī šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa no šīm zināšanām atbilst augstākā līmeņa sasniegumiem šajā zinātnes nozarē vai profesijā
1.2. Spēj izrādīt izpratni par svarīgākajiem jēdzieniem un cēloņsakarībām:
1.2.1. Mārketings, digitālais mārketings
1.2.2. Finanses
1.2.3. Vadība līderība, psiholoģija, biznesa psiholoģija, komandas darbs
1.2.4. Korporatīvā sociālā atbildība, ilgtspējība, ētika, starpkultūru komunikācija
1.2.5. Uzņēmējdarbības attīstība
2. Prasmes
2.1. Spēj izmantot iegūtos teorētiskos pamatus un prasmes, lai veiktu profesionālu, inovatīvu vai pētniecības darbu, lai formulētu un analizētu informāciju, problēmas Eiropas biznesā, izskaidrojot un rodot risinājumus gan ar speciālistiem, gan citām iesaistītajām pusēm
2.2. Spēj nodrošināt patstāvīgu mācīšanos, vadīt savu vai padoto tālākizglītību un profesionālo izaugsmi, demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanai, uzņemties atbildību un iniciēt, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu darbu, pieņemt lēmumus un atrast radošus risinājumus mainīgos vai nenoteiktos apstākļos
2.3. Spēj sazināties vismaz divās svešvalodās rakstiski, klausoties un mutiski
3. Kompetences
3.1. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un izmantot to, pieņemt lēmumus un risināt problēmas Eiropas uzņēmējdarbības mērogā
3.2. Spēj demonstrēt kultūras un starpkultūru izpratni; kultūras atšķirību būtību, spēj veiksmīgi pielāgoties un strādāt multikulturālā vidē; piemīt toleranta attieksme pret daudzveidību
3.3. Spēj demonstrēt izpratni par uzņēmējdarbības lomu, palīdzot attīstīt un uzturēt ilgtspējīgu un ētisku praksi sabiedrībā un vidē, kas ir atvērta pārmaiņām un inovācijām. Spēj uzņemties atbildību, piemērot kritisku domāšanu un emocionālo inteliģenci, veikt pašnovērtējumu, pašdisciplīnu un paš-motivāciju personības attīstīšanai.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture