Pamatdati
Programmas nosaukumsArhitektūra
Augstskola/KoledžaRīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziensArhitektūra un būvniecība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47581
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaArhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods0731
ISCED nosaukumsArhitektūra un pilsētu plānošana
Studiju programmas apjoms (KP)80
Iegūstamais grādsprofesionālais maģistra grāds arhitektūrā
Iegūstamā kvalifikācijaarhitekts
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums2 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums16.11.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš17.11.2028
Studiju programmas rezultāti
Studiju programmas absolventi:
* spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu sarežģītu dzīvojamo un publisko ēku un to kompleksu būvprojektu metus;
* pārvalda arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī pārzina kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības nostādnes;
* pārvalda tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
* izprot pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas procesus, iesaistītās puses un procedūras;
* izprot cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī prot argumentēti risināt vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles jautājumus;
* izprot arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī prot novērtēt arhitekta darbības ietekmi uz sociālajiem faktoriem;
* pārvalda pirmsprojektēšanas izpētes metodes un prot noteikt un veikt nepieciešamo datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
* pārvalda būvkonstrukciju izvēles principus;
* izprot būvdarbu organizācijas un inženiertehniskos jautājumus, saistītus ar ēkas būvprojektu izstrādi;
* izprot un radoši izmanto būvfizikas principus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
* prot izstrādāt vides attīstības kompleksus risinājumus atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
* pārzina industrijas, institūcijas, noteikumus un procedūras saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture