Pamatdati
Programmas nosaukumsPersonāla vadība
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Kopīga studiju programma ar:
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47345
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)60-90
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds personāla vadībā
Iegūstamā kvalifikācijaOrganizācijas vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums1 gadi, 6 mēneši; 2 gadi
Valodalatviešu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
MPV-Z1 Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par personāla vadības funkcijām atbilstoši personāla vadības jomas teorētiskajām un praktiskajām nostādnēm, kā arī jaunākajiem atklājumiem.
MPV-Z2 Spēj parādīt pietiekamas zināšanas radošai problēmu risināšanai, kritiskai analīzei un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties personāla vadība un citu vadībzinību jomu saskarē, kā arī sarežģītos un neprognozējamos apstākļos;
MPV-P3 Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes lai veiktu augsti kvalificētas personāla profesionālas funkcijas;
MPV-P4 Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem personāla vadības aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
MPV-K5 Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas, veikt analīzi pielietojot teorijas un metodes, pieņemt un pamatot ar personāla vadību saistītus lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi
MPV-K6 Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
MPV-K7 Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par organizācijas personāla vai komandas darba rezultātiem, to analīzi un pilnveidi, veikt inovācijas personāla vadības jomā.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture