Pamatdati
Programmas nosaukumsArhitektūra
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensArhitektūra un būvniecība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47581
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaArhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods0731
ISCED nosaukumsArhitektūra un pilsētu plānošana
Studiju programmas apjoms (KP)80
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds arhitektūrā
Iegūstamā kvalifikācijaArhitekts
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums2 gadi
Valodaangļu
Licences dati
Licences numurs04037-32
Licences datums14.12.2016
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums01.02.2023
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš02.02.2029
Studiju programmas rezultāti
ARH-Z1 Izprot arhitektūras vēsturiskās evolūcijas nozīmi saistībā ar tehnoloģiju, zinātnes ideju un mākslu attīstību. Orientējās arhitektūras un plānošanas procesos Latvijā un starptautiskajā vidē.
ARH-Z2 Izprot arhitekta specifisko zināšanu mijiedarbību ar citām zinību nozarēm vai profesijām. Orientējas un spēj skaidrot sociālekonomiskos procesus (demogrāfija, dzīves kvalitāte, ekoloģija, kultūra, u.c.) Eiropā un pasaulē. Spēj raksturot un skaidrot arhitektūras un pilsētplānošanas procesus un to sociālo, ekonomisko un vides ietekmi individuāli, grupā, komandā vai institūcijā.
AEH-Z3 Pārzina un orientējās biznesa vadības un līderības psiholoģijā, spēj salīdzināt teorijas, to pielietojumu un integrētu tās organizācijas vidē. Definē un kritiski izvērtē zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās nostādnes un kā tos sintizē un atspoguļot arhitektūras procesos.
ARH-P1 Spēj veidot arhitektūras un pilsētplānošanas projektus, vērstus uz inovatīviem risinājumiem, strukturētas vides izveidi, attīstot profesionālā pašnovērtējuma un analītiskās domāšanas iemaņas. Spēj mērķtiecīgi un neatkarīgi veikt pētniecisko darbību nozarē vai starpnozaru jomās, izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus, izpildot visus pētījuma posmus individuāli vai sadarbībā ar kolēģiem.
ARH-P2 Spēj mērķtiecīgi un neatkarīgi veikt pētniecisko darbību nozarē vai starpnozaru jomās, izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus, izpildot visus pētījuma posmus individuāli vai sadarbībā ar kolēģiem.
ARH-P3 Spēj izmantot uzņēmējdarbības prasmes, lai veiktu arhitekta profesionālās un sociālās funkcijas. Spēj demonstrēt analītisku izpratni par arhitektūras studiju un profesijas saturu un profesionāli argumentēt viedokli saziņā ar nozares profesionāļiem vai citu nozaru pārstāvjiem.
ARH-K1 Pārzina dažādas pilsētplānošanas un arhitektūras koncepcijas, veidus, formas un modeļus, un to pielietošanas iespējas privātā un publiskā sektorā. Spējas patstāvīgi formulēt, noteikt un komunicēt savas profesionālās darbības mērķus, lai veiktu jaunrades arhitektūras nozarē, dizainā vai starpdisciplīnu jomās.
ARH-K2 Darbojas uzņēmumu projektos un organizāciju vadībā, nepieciešamības gadījumā veidojot sadarbību ar citu nozaru profesionāļiem un integrējot dažādu jomu zināšanas pētnieciskās problēmas risināšanā.
ARH-K3 Veic pētniecisko darbību arhitektūras, pilsētplānošanas un ainavu arhitektūrs teoriju un prakses attīstībai, pielietojot vadības psiholoģijas un vadībzinību iegūtās zināšanas un izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (08.11.2016)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Study program description (18.08.2016)Studiju programmas raksturojumslatviešu
Studiju programmas vēsture