Pamatdati
Programmas nosaukumsArhitektūra
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensArhitektūra un būvniecība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43581
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaArhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods0731
ISCED nosaukumsArhitektūra un pilsētu plānošana
Studiju programmas apjoms (KP)140
Iegūstamais grādsInženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums3 gadi, 6 mēneši
Valodaangļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums01.02.2023
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš02.02.2029
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas
Z1: Demonstrē vispārīgas un specializētas teorētiskas zināšanas, pārzin arhitektūras un pilsētplānošanas vēsturi, kā arī izprot mūsdienu arhitektūras un vides veidošanas procesus, sociālo ietekmi, to saikni ar publisko un cilvēku dzīves telpu.
Z2: Pārzina jaunākās arhitektūras projektēšanas, pilsētplānošanas metodes un būvniecības tehnoloģijas, kā arī prot tās pielietot praktiski atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai.
Z3: Izprot materiālu fizikālo īpašību un pielietojuma pamatprincipus, ēku konstrukciju projektēšanas pamatus, ēkas uzbūvi un tehnisko instalāciju pielietojumu ēkās.
Prasmes
P4: Demonstrē pamata zināšanas pētnieciskajā darbā un izpratni par zinātnisko kompetenču jomu, kā arī spēj veidot atsauces un kritiski apstrādāt zinātnisko literatūru un dokumentus, darbojoties pētniecībā arhitektūras un pilsētplānošanas jomās.
P5: Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, jaunākās metodes un iegūtās problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu kvalificētu darbu arhitektūras un plānošanas jomās.
P6: Spēj organizēt vienkāršu projektēšanas procesu, pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas projektēšanā un izvērtēt tās gaitā pieņemtos lēmumus.
Kompetences:
K7: Demonstrē izpratni par sadarbības un komunikācijas kompetenču jomām – spēj izmantot zinātniskās un profesionālās jomas specifisko terminoloģiju, kā arī spēj darboties projektēšanas grupā, spēj noformēt un pasniegt projektēšanas risinājumu mutiski, grafiski un rakstiski, lietojot atbalsta zinātnes un tehnoloģijas (tēlotājmāksla, statistika, CAD u.c.) mērķtiecīgā un radošā veidā.
K8: Izprot sociālo kompetenču jomas nozīmi arhitektūras projektēšanas procesā – demonstrē izpratni par sociālajiem aspektiem, ēku un uzbūvētās fiziskās pilsētvides dzīves ciklu un ietekmi uz apkārtējo vidi, ilgtspējības, kā arī uzbūvētās vides drošības un vides pieejamības jautājumiem.

Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture