Pamatdati
Programmas nosaukumsJaunuzņēmumu ekonomika un finanses
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensEkonomika
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43311
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaEkonomika
ISCED kods0311
ISCED nosaukumsEkonomika
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsSociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene; Nepilna laika tālmācība
Studiju ilgums3 gadi; 3 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu; krievu
Licences dati
Licences numurs04037-34
Licences datums10.07.2018
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/35
Akreditācijas datums04.08.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš05.08.2027
Studiju programmas rezultāti
1. Zināšanas
1.1.Izprot:
1.1.1.jaunu uzņēmumu veidošanu, finansējuma piesaisti un kapitālā palielināšanu
1.1.2.finanšu uzskaiti un analīzi
1.1.3.starptautisko tirgu analīzi un mērogošanu
1.1.4.stratēģisko, procesu, kvalitātes, risku un vides pārvaldības vadību
1.1.5.tirgus piedāvāto iespēju izpēti un inovatīvu produktu izstrādi
1.1.6.finanšu tirgu un instrumentus
1.2.Pārzina ekonomikas, uzņēmējdarbības un tiesiskās vides pamatprincipus
1.3.Pārzina komandas darba un starpkultūru komunikācijas pamatprincipus un psiholoģiskos nosacījumus
2. Prasmes
2.1.Prot lietot ekonomikas, finanšu, statistikas jomu informāciju:
2.1.1.finansējuma piesaistei jauna uzņēmuma izaugsmes veicināšanai
2.1.2.uzņēmumu saimnieciskās darbības uzskaitei, plānošanai un analīzei
2.2.Prot kritiski analizēt informāciju un identificēt problēmas, kā arī rast risinājumus, argumentēt viedokli gan sadarbībā ar speciālistiem, gan nespeciālistiem
2.3.Prot brīvi sazināties vismaz divās svešvalodās rakstveidā un runāšanā, kā arī izprast informāciju
3.Kompetences
3.1.Demonstrē profesionālās ētikas, atbildības un ilgtspējīgas attīstības izpratni, pielieto kritisko domāšanu un inovatīvu pieeju darbībā
3.2.Demonstrē sadarbības prasmes, spēju pielāgoties un strādāt komandā, piemīt toleranta attieksme pret daudzveidību
3.3.Izrāda iniciatīvu un uzņemas atbildību, veicot darbu individuāli vai strādājot sadarbībā ar citiem, var pieņemt lēmumus un meklēt radošus risinājumus mainīgos vai nes-kaidros apstākļos, kā arī prezentēt sasniegumus, problēmjautājumus un citus jautājumus
3.4.Prot veikt pašizvērtēšanu, identificējot vajadzības un nepieciešamos risinājumus savas personības attīstībai
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (21.06.2018)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Studiju programmas vēsture