Pamatdati
Programmas nosaukumsProjekta vadība
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Kopīga studiju programma ar:
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47345
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)60-90
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds projekta vadībā
Iegūstamā kvalifikācijaProjekta vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums1 gadi, 6 mēneši; 2 gadi; 2 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas
MPR-Z1: Spēj parādīt padziļinātas zināšanas projektu vadībā, atbilstoši projektu vadības nozares teorētiskajām un praktiskajām nostādnēm, kā arī jaunākajiem atklājumiem.
MPR-Z2: Spēj parādīt zināšanas radošai problēmu risināšanai, pētniecībai un projektu vadības ieviešanai organizācijās sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, tajā skaitā darbojoties saskarē ar citām vadībzinības jomām.
Prasmes
MPR-P3: Prot patstāvīgi pielietot projektu vadības teoriju, metodes, rīkus un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas projekta vadītāja profesionālās funkcijas.
MPR-P4: Prot strādāt komandā, apkopot un analizēt kopējā darba rezultātus, uzņemoties par tiem atbildību, kā arī komunicēt un argumentēti diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem projektu vadības jomas aspektiem, prezentēt un izskaidrot profesionālās darbības jautājumus dažādām ieinteresētajām pusēm.
MPR-P5: Prot veikt analīzi un pētniecību un jaunu pieeju radīšanu projektu vadībā, patstāvīgi un mērķtiecīgi turpinot projektu vadības attīstību un projekta vadītāja profesionālo kompetenču pilnveidi.
Kompetences
MPR-K6: Spēj patstāvīgi veidot un vadīt projektu, kritiski analizēt sarežģītas profesionālas problēmas un izvērtēt projekta alternatīvas un rezultātus, patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus.
MPR-K7: Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un praktiskās iemaņas, dod ieguldījumu jaunu projektu vadības metožu, risinājumu un pieeju attīstībā, ievērojot projektu vadības ētiskos aspektus un ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture