Pamatdati
Programmas nosaukumsAudiovizuālā mediju māksla
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensMākslas
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43213
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaAudiovizuālā māksla un mediju māksla
ISCED kods0211
ISCED nosaukumsAudiovizuālā māksla un mediju māksla
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsHumanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums3 gadi; 3 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs04047-23
Licences datums08.05.2009
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums17.01.2024
Akreditācijas ilgums (gados)2
Akreditācijas termiņš18.01.2026
Studiju programmas rezultāti
1. Pārzina radošo industriju jēdzienus un likumsakarības, audiovizuālo darbu veidošanas tehniskos un radošos aspektus.
2. Prot kritiski vērtēt mākslinieciskās jaunrades darbu, izskaidrot, argumentēt un diskutēt par to.
3. Prot patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, efektīvi plānot un organizēt gan savu, gan savu padoto profesionālo pilnveidi.
4. Spēj uzņemties atbildību un komandas darbu multikulturālā vidē, organizējot darbu ar personālu, atbilstoši noteiktajiem mērķiem, pasūtītāju, radošās komandas un sabiedrības interesēs.
5. Izrāda iniciatīvu un uzņemas atbildību, veicot darbu individuāli vai strādājot sadarbībā ar citiem, var pieņemt lēmumus un meklēt radošus risinājumus, patstāvīgi atlasot un analizējot darba izpildei nepieciešamo informāciju.
6. Demonstrē profesionālās ētikas, atbildības un ilgtspējīgas attīstības izpratni, ievērojot audiovizuālās industrijas ētikas un sabiedriskā labuma principus.

Kino operatora specializācija
7. Zina audiovizuālās nozares principus un attīstības tendences, kā arī kino operatora specializācijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, atbilstoši darba tirgus situācijai.
8. Prot izstrādāt audiovizuālo darbu vizuālo koncepciju, vadīt filmēšanas un video pēcapstrādes procesu, nodrošinot audiovizuālu darbu vizualizācijas darbību.

Kino producenta specializācija
7. Zina audiovizuālās nozares principus un attīstības tendences, kā arī kino producenta specializācijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, atbilstoši darba tirgus situācijai.
8. Prot izstrādāt audiovizuālo darbu projektus, tos plānot, vadīt un organizēt distribūciju, nodrošinot audiovizuālo darbu producēšanas kompānijas efektīvu darbību.

Kino režisora specializācija
7. Zina audiovizuālās nozares principus un attīstības tendences, kā arī kino režisora specializācijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, atbilstoši darba tirgus situācijai.
8. Prot izstrādāt audiovizuālo darbu vizuālo koncepciju, režisora scenāriju, vadīt filmēšanas un video pēcapstrādes procesu, nodrošinot audiovizuālu darbu veidošanas radošās komandas efektīvu darbību.

Audiovizuālā žurnālista specializācija
7. Zina audiovizuālās nozares principus un attīstības tendences, kā arī audiovizuālā žurnālista specializācijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, atbilstoši darba tirgus situācijai.
8. Prot izstrādāt audiovizuālo darbu ekrānžurnālistikas koncepciju, veikt pētniecību un pielietot nepieciešamos vizuālos izteiksmes līdzekļus, nodrošinot audiovizuālu darbu satura veidošanas komandas efektīvu darbību.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (11.08.2020)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Studiju programmas vēsture
DatumsInformācijaLēmums
17.01.2024Studiju kvalitātes komisija 2024.gada 17.janvārī ar lēmumu 2024/02-A atļauj Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai “RISEBA” līdz 2024. gada 31. jūlijam turpināt īstenot arī profesionālo bakalaura studiju programmu “Audiovizuālā mediju māksla”, piešķirot profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju pēdējā studiju gada studējošajiem atbilstoši Kvalitātes komisijas 2020. gada 2. septembra akreditācijas lapā Nr. 2020/73 noradītajiem parametriem.2024/02-A