Pamatdati
Programmas nosaukumsAinavu arhitektūra un plānošana
Augstskola/KoledžaLatvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Studiju virziensArhitektūra un būvniecība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43581
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaArhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods0731
ISCED nosaukumsArhitektūra un pilsētu plānošana
Studiju programmas apjoms (KP)140
Iegūstamais grādsInženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums3 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums26.10.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš27.10.2028
Studiju programmas rezultāti
Plānotie studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:
• spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par apbūves raksturu;
• spēj izstrādāt ainavu teritorijas funkcionālo zonējumu, kompozicionālo ieceri atbilstoši veiktajai teritorijas pirmsprojekta izpētei, funkcionālajām prasībām un darba uzdevumam;
• spēj izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu publiskai un privātai ārtelpai, ietverot ceļu un laukumu plānojumu, apstādījumu plānu, vertikālo un horizontālo piesaistu plānus, labiekārtojuma elementu plānu, darbu un materiālu apjomus un specifikācijas, ka arī projektu dokumentāciju visās projekta stadijās;
• prot organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem, plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Application for changes in Study Programme (20.02.2017)Izmaiņu pieteikumslatviešu
Expert / Experts joint report (17.04.2007)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Expert / Experts joint report (25.02.2022)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation report (18.07.2022)Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation report (18.07.2022)Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture
DatumsInformācijaLēmums
29.05.2017Studiju programma pārveidota no profesionālā bakalaura (200 KP) uz akadēmiskā bakalaura studiju programmu ar apjomu 140 KP. Līdz 2018.gada pavasarim atļauts izsniegt profesionālā bakalaura diplomus šī brīža 4.kursa studentiem, kuri jau apguvuši 160 KP esošajā studiju programmā. Mainīts kods no 42581 uz 43581, studiju ilgums no 5 gadiem uz 3,5 gadiem, iegūstamais grāds no profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekts uz inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā SAK lēmums Nr. 51-A