Pamatdati
Programmas nosaukumsSabiedrisko attiecību vadība
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensInformācijas un komunikācijas zinātnes
Kopīga studiju programma ar:
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47342
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaTirgzinības un reklāma
ISCED kods0414
ISCED nosaukumsTirgzinības un reklāma
Studiju programmas apjoms (KP)60-90
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās
Iegūstamā kvalifikācijaStratēģiskās komunikācijas vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums1 gadi, 6 mēneši; 2 gadi
Valodalatviešu; krievu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/73
Akreditācijas datums24.11.2021
Akreditācijas ilgums (gados)2
Akreditācijas termiņš25.11.2023
Studiju programmas rezultāti
Pārzina organizācijas un sabiedrisko attiecību un komunikācijas stratēģiskās vadības un personāla vadības principus, jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Izprot sabiedrisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātņu kontekstā, to pielietošanu profesionālajā darbībā.

Spēj veikt empīrisku pētniecību, padziļināti analizēt pētījumu rezultātus un tos pielietot sabiedrisko attiecību un komunikācijas darba plānošanai un iedarbības uzlabošanai.

Spēj argumentēti izskaidrot komunikācijas un sabiedrisko attiecību aspektus organizācijas un tā struktūrvienības efektīvā vadīšanā atbilstoši organizācijas mērķiem.

Spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, izstrādāt un īstenot savu un struktūrvienības darbinieku profesionālo pilnveides plānu. Spēj vadīt sabiedrisko attiecību struktūrvienības vai darba grupas darbu, uzņemties atbildību par struktūrvienības vai darba grupas darba rezultātiem, veikt darbu paaugstināta stresa vai neprognozējamos apstākļos, ja nepieciešams, tos pārveidot.

Spēj pielietot komunikācijas un citu sociālo zinātņu teorijas savā profesionālajā darbībā organizācijas mērķu sasniegšanā, pētniecībā un profesionālās darbības metožu attīstīšanā, izprotot ētisku atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Spēj identificēt un kritiski analizēt sarežģītas komunikācijas problēmas organizācijas darbībā, pieņemt un pamatot lēmumus to risināšanai.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture