Pamatdati
Programmas nosaukumsStarptautiskās finanses
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensEkonomika
Kopīga studiju programma ar:
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47343
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaFinanses, banku lietas un apdrošināšana
ISCED kods0412
ISCED nosaukumsFinanses, banku lietas un apdrošināšana
Studiju programmas apjoms (KP)60-80
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs
Iegūstamā kvalifikācija Finanšu analītiķis; Finanšu analītiķis
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums1 gadi, 6 mēneši; 2 gadi
Valodaangļu; latviešu
Licences dati
Licences numurs04037-28
Licences datums17.11.2011
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/35
Akreditācijas datums04.08.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš05.08.2027
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas:
Z1 - Spēj parādīt padziļinātas un kritiskas zināšanas un izpratni atbilstoši starptautisko finanšu jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē
Z2 - Kritiska izpratne par jautājumiem saistībā ar zināšanu problēmām starptautiskajās finansēs un saistītajās jomās
Prasmes:
P1 - Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, analizēt uz-ņēmējdarbības rādītājus, veikt darbu, pētniecību
P2 - Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem starp-tautisko finanšu jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar citu jomu speciālistiem
P3 - Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
Kompetences:
K1 - Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi
K2 - Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture