Pamatdati
Programmas nosaukumsSabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensInformācijas un komunikācijas zinātnes
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)42342
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaTirgzinības un reklāma
ISCED kods0414
ISCED nosaukumsTirgzinības un reklāma
Studiju programmas apjoms (KP)160
Iegūstamais grādsProfesionālais bakalaura grāds reklāmā un sabiedriskajās attiecībās
Iegūstamā kvalifikācijaSabiedrisko attiecību vadītājs / Reklāmas vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi; 4 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu; krievu
Licences dati
Licences numurs04037-21
Licences datums16.04.2009
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/73
Akreditācijas datums24.11.2021
Akreditācijas ilgums (gados)2
Akreditācijas termiņš25.11.2023
Studiju programmas rezultāti
1.Zina sabiedrības attīstības un vadības, komunikācijas un vadības pamatprincipus, plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un dienas kārtību.
2.Izprot komunikācijas, informācijas un saskarsmes nozīmi un likumsakarības sabiedrībā, organizācijas vadībā un mārketingā.
3.Spēj veikt praktiski pielietojamus pētījumus komunikācijā, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, identificēt komunikatīva rakstura problēmas un rast risinājumus, argumentēt savu viedokli gan speciālistiem, gan nespeciālistiem.
4.Spēj patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, virzīt savu un padoto tālāko izglītību.
5.Spēj vadīt savu, padotībā esošo speciālistu vai darba grupas darbu multikulturālā vidē, spēj strādāt komandā organizācijas vadītāju, darbinieku vai sabiedrības interesēs.
6.Spēj pieņemt lēmumus, radoši un inovatīvi īstenot komunikatīvus risinājumus nestandarta apstākļos, izmantojot multimedijus un modernās tehnoloģijas komunikācijā.
7.Spēj iegūt, apkopot, analizēt, sagatavot un sniegt informāciju ieinteresētajām pusēm un to izmantot profesionālās darbības veikšanai.
8.Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus komunikācijas problēmu risināšanā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas
principus un savas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot organizācijas efektīvu darbību.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (27.06.2023)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Studiju programmas vēsture