Pamatdati
Programmas nosaukumsSabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensInformācijas un komunikācijas zinātnes
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)42321
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaŽurnālistika un komunikācija
ISCED kods0321
ISCED nosaukumsŽurnālistika un komunikācija
Studiju programmas apjoms (KP)240
Iegūstamais grādsProfesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās; Profesionālais bakalaura grāds reklāmā
Iegūstamā kvalifikācijaSabiedrisko attiecību vadītājs; Reklāmas vadītājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi; 4 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs04037-21
Licences datums16.04.2009
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums05.06.2024
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš06.06.2030
Studiju programmas rezultāti
1. Pārzina un spēj skaidrot sabiedrības attīstības tendences, būtiskākos komunikācijas un vadības pamatprincipus, darba organizāciju un resursu plānošanu, kā arī likumsakarības.
2. Prot patstāvīgi apkopot un analizēt situācijas un mainīgos apstākļus, rast inovatīvus risinājumus un pieņemt sociāli atbildīgus lēmumus, ievērojot ētikas principus. 3. Spēj sekot līdzi izmaiņām nozarē un informācijas tehnoloģijās, kritiski analizēt jaunākos pētījumus, kā arī patstāvīgi veikt lietišķos pētījumus ar pievienoto vērtību, interpretēt, prezentēt un izmantot to rezultātus.
4. Spēj loģiski argumentēt un prezentēt savu nostāju un organizāciju, nodrošinot mērķauditorijai saprotamas un literārās valodas normām atbilstošas informācijas sniegšanu.
5. Spēj objektīvi novērtēt sasniegtos rezultātus, tostarp ietekmi uz vidi un plānot izmaiņas, kā arī plānot savu un citu profesionālo kompetenču attīstību un izaugsmi.

Apakšprogramma Sabiedriskās attiecības:
6. Prot ar radošām metodēm izstrādāt un ieviest mērķauditorijām atbilstošas komunikācijas stratēģijas, izsvērti izmantojot multimedijus un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī ņemot vērā tēla pozicionējumu un reputācijas aspektus.
7. Spēj atbildīgi plānot un vadīt organizācijas komunikāciju stratēģiskā un operatīvā līmenī, ņemot vērā organizācijas vides faktorus, resursus un ievērojot iekšējos un ārējos normatīvus.
8. Spēj proaktīvi līdzdarboties organizācijas komunikācijas procesu veidošanā un nodrošināšanā, sazināties saprotami izmantojot profesionālo terminoloģiju un ņemot vērā starpkultūru atšķirības.

Apakšprogramma Reklāma:
6. Prot ar radošām metodēm izstrādāt un ieviest mērķauditorijām atbilstošas reklāmas stratēģijas, izsvērti izmantojot multimedijus un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī ņemot vērā tēla pozicionējumu un reputācijas aspektus.
7. Spēj atbildīgi plānot un vadīt organizācijas reklāmas aktivitātes stratēģiskā un operatīvā līmenī, ņemot vērā organizācijas vides faktorus, resursus un ievērojot iekšējos un ārējos normatīvus.
8. Spēj proaktīvi līdzdarboties organizācijas zīmolu pozicionējuma un identitātes veidošanā, sazināties saprotami izmantojot profesionālo terminoloģiju un ņemot vērā starpkultūru atšķirības.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (27.06.2023)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumslatviešu
Studiju programmas vēsture