Pamatdati
Programmas nosaukumsBiznesa stratēģiskā vadība
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)47345
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz viens gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)42
Iegūstamais grādsProfesionālais maģistra grāds vadībzinātnē; Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika tālmācība
Studiju ilgums1 gadi, 1 mēneši; 1 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs04037-31
Licences datums15.05.2015
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas:
MSV-Z1: Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni uzņēmējdarbībā atbilstoši vadībzinības jomas teorētiskajām nostādnēm, jaunākajiem atklājumiem un pētījumiem
MSV-Z2: Spēj parādīt padziļinātas zināšanas radošai problēmu risināšanai, pētniecībai un vadības procesu nodrošināšanai uzņēmumā sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, tajā skaitā darbojoties saskarē ar citām vadībzinības jomām
Prasmes:
MSV-P1: Prot patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un pieejas problēmu risināšanai un uzņēmuma attīstībai, lai veiktu augsti kvalificētas uzņēmējdarbības vadītāja profesionālās funkcijas.
MSV-P2: Spēj argumentēti prezentēt, izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem vadībzinību nozares un uzņēmējdarbības jomas aspektiem
MSV-P3: Spēj sadarboties, vadīt komandu sarežģītos un neprognozējamos apstākļos, uzņemties atbildību par tās rezultātiem, plānot, analizēt un izvērtēt rezultātus, tādējādi veicinot attīstību, jaunu zināšanu radīšanu un uzņēmējdarbības attīstību
Kompetences:
MSV-K1: Spēj izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadībzinībā, pieņemt un pamatot lēmumus kompleksu vadības problēmu risināšanai
MSV-K2: Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu profesionālas uzņēmējdarbības vadības attīstībā, parādot izpratni un atbildību un izvērtējot iespējamo ietekmi uz organizāciju, vidi un sabiedrību
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture