Pamatdati
Programmas nosaukumsBiznesa psiholoģija
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43345
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsSociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā
Iegūstamā kvalifikācija
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene; Nepilna laika tālmācība
Studiju ilgums3 gadi; 3 gadi, 6 mēneši
Valodalatviešu; krievu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
1) Pārzina psiholoģijas principus atbilstoši darba tirgus tendencēm: organizāciju, vadības un biznesa psiholoģijas mūsdienu attīstības tendences.
2) Izprot vadības, uzņēmējdarbības un ekonomikas savstarpējās likumsakarības, tiesisko pamatojumu, uzņēmumu veidošanu, finanšu uzskaiti un analīzi un cilvēkresursu vadību.
3) Spēj risināt problēmas, saistītas ar personālu, izmantojot uzņēmējdarbības, vadības, ekonomikas un psiholoģijas teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvā vadīšanā, sadarbojoties ar dažādu līmeņu darbiniekiem un vadītājiem.
4) Spēj parādīt zinātnisku pieeju aktuālo psiholoģijā, uzņēmējdarbībā, vadībā un ekonomikā praktisku jautājumu risināšanā, patstāvīgi apgūstot jaunas zināšanas un nodrošinot organizācijas efektīvu darbību mainīgos sociālekono-miskos apstākļos.
5) Spēj uzņemties atbildību un organizēt komandas darbu multikulturālā vidē, organizējot darbu ar personālu atbilstoši noteiktiem mērķiem īpašnieku, darbinieku un sabiedrības interesēs.
6) Spēj lietot informācijas tehnoloģijas zinātniskās darbības veikšanai un kritiskai informācijas izvērtēšanai, patstāvīgi pieņemot lēmumus un risinot aktuālos ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības un psiholoģijas jautājumus, uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu, tādejādi sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu sociālajās zinātnēs.
7) Spēj plānot izaugsmi un vadīt uz attīstību vērstus procesus gan individuāli, gan grupā, sadarbojoties ar nozares speciālistiem organizācijas attīstībai un konkurētspējai.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture