Pamatdati
Programmas nosaukumsAeronautikas un transporta sistēmu inženierija
Augstskola/KoledžaRīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziensMehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)43525
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaMašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)
ISCED kods0716
ISCED nosaukumsMašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)
Studiju programmas apjoms (KP)160
Iegūstamais grādsInženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums16.11.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš17.11.2028
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas (zināšanas un izpratne):
Spēj parādīt aeronautikas transporta nozarei raksturīgas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Daļa zināšanu atbilst aeronautikas transporta nozares augstāko sasniegumu līmenim.
Spēj parādīt aeronautikas transporta nozares un profesionālas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
Spēj, izmantojot transporta sistēmu inženiera apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
- veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību;
- veikt praktisku darbu transporta un loģistikas jomā;
- lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas konkrētu uzdevumu formulēšanai un risināšanai transporta jomā;
- projektēt progresīvas tehnoloģiskas, t.sk. CAD/CAM/CAE sistēmas transportam;
- prasme izmantot matemātiskos modeļus transporta uzdevumu risināšanā;
- profesionālo prasmi informācijas analīzē, pētījumu rezultātu piemērošanā, normatīvo dokumentu apzināšanā, pārskatu un publikāciju sagatavošanā;
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta sistēmu inženiera profesijā.
Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt transporta sistēmu inženierijas nozares informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas transporta sistēmu inženierijas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture