Pamatdati
Programmas nosaukumsAgrārā un reģionālā ekonomika
Augstskola/KoledžaLatvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Studiju virziensEkonomika
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)51311
EKI/LKI līmenis8
Izglītības programmas veidsDoktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsDoktora studiju programma
Tematiskā grupaEkonomika
ISCED kods0311
ISCED nosaukumsEkonomika
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsZinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija—; -
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums3 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs04056-61
Licences datums24.05.2007
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/13
Akreditācijas datums26.05.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš27.05.2027
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas – spēj parādīt visaugstākā līmeņa zināšanas par aktuālajām zinātnes teorijām un atziņām agrārajā un reģionālajā ekonomikā un to saskarē ar dažādām jomām; visaugstākā līmeņa izpratne par pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodēm ekonomikas zinātnē.
Profesionālās prasmes – demonstrē augsti attīstītas prasmes patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē; demonstrē specializētas prasmes īstenot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā par agrārās un reģionālās ekonomikas zinātniskās darbības jomu; spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot agrārās un reģionālās ekonomikas nozaru starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus; spēj risināt kritiskas pētniecības problēmas un sniegt jaunu izpratni par tām uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur ir nepieciešamas specializētas pētnieciskas zināšanas un prasmes.
Vispārīgās prasmes – spēj brīvi diskutēt, secināt un izteikt priekšlikumus problēmu risināšanai; spēj loģiski izklāstīt un strukturēt sava darba rezultātus; spēj argumentēti diskutēt un aizstāvēt savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem; uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem; spēj strādāt komandā; spēj patstāvīgi un atbildīgi izpildīt uzdotos uzdevumus, plānot savu laiku un iekļauties iepriekš noteiktos termiņos.
Kompetence – demonstrē vērā ņemamu zinātnisko un profesionālo patstāvību risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus agrārajā un reģionālajā ekonomikā; demonstrē autonomiju patstāvīgi atklāt pētījuma problēmu, formulēt hipotēzi vai pētījuma pamatjautājumu, izveidot pētījuma plānu, plānot datu vākšanu un analīzi; demonstrē vērā ņemamu autoritāti zinātnisku projektu īstenošanā un jaunu ideju vai procesu attīstīšanā.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Application for changes in Study Programme (20.07.2022)Izmaiņu pieteikumslatviešu
Studiju programmas vēsture