Pamatdati
Programmas nosaukumsBiznesa vadība Kopīga Studiju programma
Augstskola/KoledžaBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziensVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Kopīga Studiju programma ar
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)51345
EKI/LKI līmenis8
Izglītības programmas veidsDoktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās trīs–četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsDoktora studiju programma
Tematiskā grupaVadība un administrēšana
ISCED kods0413
ISCED nosaukumsVadība un administrēšana
Studiju programmas apjoms (KP)120
Iegūstamais grādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā; Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) eko-nomikā un uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums3 gadi; 4 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numurs2021/61
Akreditācijas datums13.10.2021
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš14.10.2027
Studiju programmas rezultāti
Kopīgās doktora studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir orientēti uz zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā:
Zināšanas:
1. Spēja parādīt, ka pārzin un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes Vadībzinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē.
Prasmes:
2. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.
3. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par Vadībzinātnes nozari ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā.
4. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.
Kompetences:
5. Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture
DatumsInformācijaLēmums
24.04.2015Apstiprinātas izmaiņas kopīgās doktora studiju programmas nosaukumā no "Starpaugstskolu doktora studiju programma "Vadības zinātnes nozares biznesa vadības apakšnozares"" uz kopīgā doktora studiju programma "Biznesa vadība".SAK lēmums Nr. 356