Pamatdati
Programmas nosaukumsApģērbu dizains un tehnoloģija
Augstskola/KoledžaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziensRažošana un pārstrāde
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)41542
EKI/LKI līmenis5
Izglītības programmas veidsPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās divi–trīs gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukums1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Tematiskā grupaTekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
ISCED kods0723
ISCED nosaukumsTekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
Studiju programmas apjoms (KP)100
Iegūstamais grāds
Iegūstamā kvalifikācijaTekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene
Studiju ilgums2 gadi, 6 mēneši; 3 gadi
Valodalatviešu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums04.10.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš05.10.2028
Studiju programmas rezultāti
Z1 Spēj parādīt tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja profesijai (specializācija apģērbu projektētājs) nepieciešamās vispārējās un profesionālās faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju specializētas zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī;
Z2 Spēj parādīt projektētāja profesijai nepieciešamo tekstilrūpniecības un saistīto nozaru svarīgāko jēdzienu, projektēšanas un ražošanas procesa likumsakarību un aktualitāšu izpratni, dažādās profesionālās situācijās un vidē, ņemot vērā tehnoloģiju, materiālu attīstības tendences.
P1 Balstoties uz analītisku pieeju, izmantojot apgūtos nozares teorētiskos pamatus, spēj strādāt sadarbībā ar citiem, plānot, organizēt un veikt praktiskus uzdevumus, profesionālu darbību tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja kvalifikācijai atbilstošas profesionālās kompetences līmenī.
P2 Spēj pielietot radošās, praktiskās, inovatīvas pieejas tekstiliju un ādas izstrādājumu projektēšanā (specializējoties apģērbu projektēšanā), plānot, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, projektējot jaunu izstrādājumu konceptuālos modeļus, dažādās profesionālās, nestandarta situācijās un vides, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
P3 Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, parādīt profesionālu pieeju, problēmu risināšanas prasmes, kas profesionāliem uzdevumiem ļauj rast radošus risinājumus, lai veiktu pētniecisku vai projektēšanas darbību, kvalificētas profesionālas funkcijas.
P4 Spēj formulēt, pārrunāt un argumentēti apspriest nozares praktiskos jautājumus, pētījumu rezultātus, diskutēt dažādos līmeņos ar kolēģiem, klientiem un vadību, risinot darba uzdevumus apģērbu projektēšanas jomā.
P5 Spēj kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni profesionālās specializācijas (apģērbu projektēšanas) jomā un nepieciešamību to pilnveidot, turpināt savu tālāko izglītību, patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, kompetences atbilstoši novitātēm ar profesionālo darbību saistītajās nozarēs.
K1 Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, apstrādāt, novērtēt, sistematizēt, izmantot informāciju nozarē vai profesijā, saistītu ar tekstilizstrādājumu projektēšanu un ražošanu, izmantot to lēmumu pieņemšanā, tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmuma darbības nodrošināšanā, problēmu risināšanā.
K2 Spēj formulēt, analītiski aprakstīt, analizēt un risināt praktiskas problēmas, profesionālus uzdevumus apģērbu projektēšanas un ražošanas procesa nodrošināšanā, uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, deleģējot uzdevumu veikšanu, strādājot uzņēmuma profesionāļu komandā, vadot citu profesionāļu darbu.
K3 Spēj izvērtēt profesionālās darbības ietekmi plašākā sociālā kontekstā, t.i. uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētāja profesijā un piedalīties tekstilrūpniecības nozares atbilstošas jomas attīstībā.
K4 Spēj ievērot drošas darba vides pasākumus, profesionālās darbības un komunikācijas pamatprincipus darba vidē, piemērot noteiktai situācijai atbilstošās normatīvos dokumentus, izmantot digitālos rīkus, uzņēmējdarbības principus, sagatavot un vadīt prezentācijas, sekmējot procesu sistematizāciju, optimizāciju un digitalizāciju.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Self-evaluation report (05.09.2022)Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation report (05.09.2022)Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (25.07.2022)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Studiju programmas vēsture