Pamatdati
Programmas nosaukumsAdaptronika
Augstskola/KoledžaRīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziensEnerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)42522
EKI/LKI līmenis6
Izglītības programmas veidsOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās četri gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsProfesionālā bakalaura studiju programma
Tematiskā grupaEnerģētika
ISCED kods0713
ISCED nosaukumsEnerģētika
Studiju programmas apjoms (KP)180
Iegūstamais grādsProfesionālais bakalaura grāds adaptronikā
Iegūstamā kvalifikācijaElektroinženieris
Studiju veids un formaPilna laika klātiene; Nepilna laika neklātiene; Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums4 gadi, 6 mēneši; 6 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums14.09.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš15.09.2028
Studiju programmas rezultāti
Studiju programmas apguves plānotie rezultāti:
- spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko un elektronisko uzdevumu risināšanai;
- spēj efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidei;
- spēj risināt sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī;
- spēj atpazīt tādas dzīvnieku un augu valsti pārstāvju adaptīvās īpašības, kuras var tikt pielietotas elektriskajās tehnoloģijās;
- izprot elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus un automatizācijas sistēmas;
- spēj risināt elektrotehnisko iekārtu un sistēmu adaptācijas uzdevumus noteiktos apstākļos projektu līmenī;
- izprot energoefektivitātes un enerģijas uzkrāšanas aspektus;
- izprot darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus;
- spēj apgūt profesionālo literatūru un apmainīties ar profesionālo pieredzi svešvalodā.
Bakalaura profesionālās studijās studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un kompetenci vispusīgai un efektīvai rīcībai elektrotehnikas un adaptronikas jomās. Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo bakalaura grādu elektrotehnikā ar specializācijām adaptronikā, kas ļauj turpināt studijas profesionālajā maģistratūrā, kā arī inženiera kvalifikāciju.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Expert / Experts joint report (24.02.2022)Eksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation report (02.02.2022)Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation report (02.02.2022)Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture
DatumsInformācijaLēmums
19.06.2015Viektas izmaiņas studiju programmā - mainīts programmas nosaukums no "Elektrotehnoloģiju datorvadība" uz "Adaptronika", programma pārveidota no akadēmiskās uz profesionālo, mainīts stdiju programmas kods, ilgums, apjoms no 120 KP uz 180 KP, grāds no "Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē" uz "Profesionālā bakalaura grāds elektrotehnikā", pievienota iegūstamā kvalifikācija - elektroinženieris.SAK lēmums Nr. 379