Pamatdati
Programmas nosaukumsAerokosmisko sistēmu inženierija
Augstskola/KoledžaRīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziensMehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
Kopīga studiju programma ar:
Visi dati
LR izglītības klasifikācijas kods (IKK)45525
EKI/LKI līmenis7
Izglītības programmas veidsAkadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās viens–divi gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz pieci gadi
Studiju pogrammas saīsinātais nosaukumsAkadēmiskā maģistra studiju programma
Tematiskā grupaMašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)
ISCED kods0716
ISCED nosaukumsMašīnzinības (Mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi)
Studiju programmas apjoms (KP)80-120
Iegūstamais grādsInženierzinātņu maģistra grāds mašīnzinībās
Iegūstamā kvalifikācija-
Studiju veids un formaPilna laika klātiene
Studiju ilgums2 gadi
Valodalatviešu; angļu
Licences dati
Licences numurs -
Licences datums
Licences termiņš
Akreditācijas dati
Akreditācijas lapas numursNetiek izsniegta
Akreditācijas datums16.11.2022
Akreditācijas ilgums (gados)6
Akreditācijas termiņš17.11.2028
Studiju programmas rezultāti
Zināšanas (zināšanas un izpratne):
Teorētisko un praktisko zināšanu, profesionālās un radošās prasmes un zinību padziļināta apgūšana jaunrades un pētniecības darbam transporta sistēmu inženierijas jomā, kas nodrošina izcili efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu vidē starptautiskā transportā un loģistikas nozarē.
Studiju kursu saturs tiek pastāvīgi pilnveidots, lai studējošajiem būtu zināšanas par transporta sistēmas zinātnes nozares profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem.
Iegūtās paplašinātās zināšanas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētnieciskajam darbam dažādās jomās (transporta informācijas tehnoloģiju, transportmašīnu projektēšanas, transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju, speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu kontroles iekārtu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju jomās).
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):
- spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu transporta un loģistikas jomā, piedāvāt jaunus risinājumus, metodoloģiju vai tehnoloģiju transporta jomā;
- spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītu matemātisko modeļu izmantošanu transporta jomas problēmu pētīšanā, par transporta tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu konstrukciju optimizācijas aprēķinu veikšanu gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
- veikt uzņēmējdarbību transporta uzņēmumā, analizēt tā efektivitāti;
- organizēt, vadīt un kontrolēt transporta līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus;
- veikt inovācijas transporta sistēmas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā;
- veikt pētījumus, konstruēt sistēmas modeļus, pielietot pētījumu rezultātus un formulēt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem;
- sagatavot pārskatus un publikācijas, prezentēt rezultātus;
- spēj tālāk mācīties un strādāt sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un pielietot jaunas pieejas situācijas uzlabošanai.;
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt transportsistēmu inženierijas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas loģistikas un transporta sistēmas inženierijā:
- integrētas un līdzsvarotas multimodālās un intermodālās transporta sistēmas izveidošana , pilnveidošana un vadīšana;
- progresīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrāde u.c.
Spēj dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā transporta sistēmu pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā.
Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Maģistra akadēmiskā izglītība nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju kolēģiem.
Spēj pielietot zināšanas un prasmes mainīgā situācijā, kā arī spēj paust profesionālai ētikai atbilstošu attieksmi, spēja profesionāli un ētiski rīkoties.
Dokumenti
DokumentsDokumenta tipsValoda
Expert / Experts joint reportEksperta / Ekspertu kopīgais atzinumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumsangļu
Self-evaluation reportPašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Studiju programmas vēsture