Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
22.08.2023
Programma slēgta
160 KP / 4 gadi, mēneši / dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
Ventspils Augstskola
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
26.10.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / - / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / - / Pilna laika klātiene / angļu
Ventspils Augstskola
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
26.10.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs. / - / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs. / - / Pilna laika klātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
24.08.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnē / - / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
24.08.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
22.08.2023
Programma slēgta
144 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) datorzinātnē un informātikā vai zinātnes doktore(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) datorzinātnē un informātikā vai zinātnes doktore(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / angļu
144 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) datorzinātnē un informātikā vai zinātnes doktore(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) datorzinātnē un informātikā vai zinātnes doktore(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās / — / Nepilna laika klātiene / angļu
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Izglītība, pedagoģija un sports
11.06.2019
Programma slēgta
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Profesionālā maģistra studiju programma
Izglītība, pedagoģija un sports
30.05.2019
Programma slēgta
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dejas pedagoģijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dejas pedagoģijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Profesionālā bakalaura studiju programma
Izglītība, pedagoģija un sports
21.05.2019
Programma slēgta
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālā bakalaura grāds izglītībā / Deju un ritmikas skolotājs / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Doktora studiju programma
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
15.11.2023
Programma slēgta
144 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
Transporta un sakaru institūts
Doktora studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
02.09.2026
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Nepilna laika neklātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Pilna laika klātiene / angļu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
26.08.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / — / Tirgvedības speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Tirgvedības speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Tirgvedības speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / / Tirgvedības speciālists / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds digitālajās humanitārajās zinātnēs / – / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
16.11.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds diplomātijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Profesionālā bakalaura studiju programma
Mākslas
15.11.2023
Programma slēgta
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds mūzikā / Diriģents / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Ražošana un pārstrāde
30.06.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / profesionālais maģistra grāds dizaina inženierijā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ražošana un pārstrāde
Nav iekļauta akreditācijas lapā
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds dizainā un tehnoloģijās / produktu dizainera vai interjera dizainera profesionālā kvalifikācija / Pilna laika klātiene / latviešu
1029 rezultāti