Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Daugavpils Universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
06.06.2019
(31.12.2024)
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
Profesionālā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
40 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā vai Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā un / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
40 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā vai Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā un / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
40 KP / - / Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā vai Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā un / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds datorsistēmās / Sistēmanalītiķis vai vadošais programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds datorsistēmās / Sistēmanalītiķis vai vadošais programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
15.11.2023
Programma slēgta
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālā maģistra grāds datorzinātnēs / Sistēmanalītiķis / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālā maģistra grāds datorzinātnēs / Sistēmanalītiķis / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālā maģistra grāds datorzinātnēs / Sistēmanalītiķis / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālā maģistra grāds datorzinātnēs / Sistēmanalītiķis / Nepilna laika neklātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
14.09.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Nepilna laika tālmācība / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorsistēmās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorsistēmās / — / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
29.11.2023
Programma slēgta
120 KP / 3 gadi, mēneši / — / Programmātājs / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / — / Programmātājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / — / Programmātājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
29.11.2023
Programma slēgta
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās / — / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
14.09.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Nav / programmētājs / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 4 mēneši / Nav / programmētājs / Nepilna laika tālmācība / angļu
Ekonomikas un kultūras augstskola
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mākslas
18.01.2030
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
20.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
Liepājas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.06.2025
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds programmēšanā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
122 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds programmēšanā / — / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / – / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / – / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / – / Pilna laika klātiene / angļu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / – / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
24.08.2029
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / --- / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / --- / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs / --- / Pilna laika klātiene / angļu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / --- / Pilna laika klātiene / angļu
1029 rezultāti