Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
15.09.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Dzīvās dabas zinātnes
20.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Nepilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Nepilna laika tālmācība / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds biostatistikā / - / Nepilna laika tālmācība / angļu
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
24.08.2025
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Biotehnoloģisko procesu speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
Biotehnoloģija un bioinženierijaKopīga Studiju programma
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Dzīvās dabas zinātnes
20.12.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds biotehnoloģijā un bioinženierijā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds biotehnoloģijā un bioinženierijā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Biotehnoloģija un bioinženierijaKopīga Studiju programma
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
20.04.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Liepājas Universitāte
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
25.08.2021
Programma slēgta
80 KP / - / — / Biroja administrators / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / — / Biroja administrators / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / — / Biroja administrators / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
20.05.2027
88 KP / 2 gadi, 5 mēneši / — / Biroja administrators / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Ekonomikas un kultūras augstskola
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Ekonomika
01.07.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika tālmācība / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika tālmācība / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds biznesa informātikā / – / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds biznesa informātikā / – / Nepilna laika klātiene / angļu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
20.05.2027
88 KP / 2 gadi, 5 mēneši / - / Loģistikas speciālists / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītajs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Banku augstskola
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
30.09.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs, tirgvedības (mārketinga) vadītājs, personāla vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs / Nepilna laika tālmācība / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs, tirgvedības (mārketinga) vadītājs, personāla vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs / Nepilna laika tālmācība / angļu
Banku augstskola
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
29.09.2021
Beidzies
akreditācijas
termiņš
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs; tirgvedības (mārketinga) vadītājs; personāla vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs; tirgvedības (mārketinga) vadītājs; personāla vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs; tirgvedības (mārketinga) vadītājs; personāla vadītājs / Nepilna laika tālmācība / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā / uzņēmuma vadītājs; tirgvedības (mārketinga) vadītājs; personāla vadītājs / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 8 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 1 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
42 KP / 1 gadi, 1 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / / Pilna laika klātiene / latviešu
42 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / / Nepilna laika tālmācība / angļu
Daugavpils Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ekonomika
09.12.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds ekonomikā / finansists vai ekonomists / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds ekonomikā / finansists vai ekonomists / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds ekonomikā / finansists vai ekonomists / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds ekonomikā / finansists vai ekonomists / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
27.05.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā / Uzņēmuma vadītājs vai personāla vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā / Uzņēmuma vadītājs vai personāla vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Ekonomikas un kultūras augstskola
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
26.08.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa vadībaKopīga Studiju programma
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Doktora studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) eko-nomikā un uzņēmējdarbībā / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
1038 rezultāti