Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Rīgas Celtniecības koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
29.03.2023
Beidzies
akreditācijas
termiņš
120 KP / 3 gadi, mēneši / — / Arhitekta palīgs / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
02.02.2029
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
17.11.2028
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
02.02.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / Arhitekts / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Celtniecības koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
30.03.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / - / Arhitektūras tehnologs / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā / darba aizsardzības inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 5 mēneši / profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā / darba aizsardzības inženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitāte
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
07.05.2024
120 KP / 3 gadi, mēneši / — / Ārsta palīgs / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
12.01.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Vecmāte / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Ārsta palīgs/feldšeris / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
12.01.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / - / Ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
25.08.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Ambulatorā dienesta ārsta palīgs / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 5 gadi)
Veselības aprūpe
02.02.2029
240 KP / 6 gadi, 0 mēneši / - / Ārsta grāds / Pilna laika klātiene / latviešu
240 KP / 6 gadi, 0 mēneši / - / Ārsta grāds / Pilna laika klātiene / angļu
Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
27.10.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
Nav iekļauta akreditācijas lapā
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / / Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Masieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 3 mēneši / - / Masieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
Ārstnieciskā masāžaKopīga Studiju programma
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
12.01.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Masieris / Pilna laika klātiene / latviešu
Ārstnieciskā masāžaKopīga Studiju programma
Rīgas Stradiņa universitāte
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
07.05.2024
80 KP / 2 gadi, mēneši / / Masieris / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Masieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 5 mēneši / - / Masieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
1029 rezultāti