Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Liepājas Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Mākslas
04.10.2023
Beidzies
akreditācijas
termiņš
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds mākslā / Datordizainers vai interjera dizainers, vai produktu dizainers, vai mākslas fotogrāfs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds mākslā / Datordizainers vai interjera dizainers, vai produktu dizainers, vai mākslas fotogrāfs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds mākslā / Datordizainers vai interjera dizainers, vai produktu dizainers, vai mākslas fotogrāfs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Daugavpils Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Mākslas
18.01.2026
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds dizainā / Grafikas dizainers / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ražošana un pārstrāde
15.12.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā / Produktu dizainers / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā / Produktu dizainers / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
16.06.2021
Programma slēgta
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
14.09.2022
Programma slēgta
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Nepilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas
14.09.2022
Programma slēgta
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Pilna laika klātiene / latviešu
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Nepilna laika klātiene / latviešu
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās / Inženieris dzelzceļa elektrosistēmās / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
17.11.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa transporta inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa transporta inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa transporta inženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa transporta inženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
17.11.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika neklātiene / angļu
40 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā / Dzelzceļa tehnoloģiju inženieris / Nepilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
16.11.2022
Programma slēgta
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā un / Inženieris dzelzceļa transportā / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā un / Inženieris dzelzceļa transportā / Nepilna laika klātiene / latviešu
60 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā vai Profesionālā maģistra grāds dzelzceļa transportā un / Inženieris dzelzceļa transportā / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
16.11.2022
Programma slēgta
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Inženieris dzelzceļa transportā / Pilna laika klātiene / latviešu
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Inženieris dzelzceļa transportā / Nepilna laika klātiene / latviešu
180 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds dzelzceļa transportā / Inženieris dzelzceļa transportā / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
30.09.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds E-biznesa vadībā / E-biznesa vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 5 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds E-biznesa vadībā / E-biznesa vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds E-biznesa vadībā / E-biznesa vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Tehniskā universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
29.11.2023
Programma slēgta
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Pilna laika klātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 5 mēneši / inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene - tālmācība / latviešu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Pilna laika klātiene / angļu
40 KP / 1 gadi, 5 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene - tālmācība / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene - tālmācība / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene - tālmācība / angļu
60 KP / 1 gadi, 5 mēneši / inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 5 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Pilna laika klātiene / angļu
40 KP / 1 gadi, 5 mēneši / inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 5 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds e-studiju tehnoloģijās un pārvaldībā / / Nepilna laika neklātiene / angļu
Liepājas Universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.06.2025
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Tehniskā universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
30.11.2029
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
192 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
25.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Pilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds Eiropas biznesā / Uzņēmumu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
15.11.2023
Programma slēgta
120 KP / 3 gadi, mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās / / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās / / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds Eiropas integrācijā un globālajās studijās / / Nepilna laika neklātiene / angļu
Eiropas izglītības vadībaKopīga Studiju programma
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Izglītība, pedagoģija un sports
11.06.2019
Programma slēgta
80 KP / 2 gadi, mēneši / Izglītības zinātņu maģistra grāds / — / Pilna laika klātiene / angļu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Tiesību zinātne
17.06.2027
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē / / Pilna laika klātiene / angļu
40 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē / / Nepilna laika klātiene / angļu
1029 rezultāti