Norādīt pilnus gadus
Norādīt mēnešu skaitu

Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
18.05.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
20.12.2029
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Bibliotēku informācijas speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
16.06.2021
Programma slēgta
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Profesionālā maģistra grāds dokumentu un arhīvu pārvaldībā / Dokumentu sistēmu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
30.09.2027
Programma slēgta
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
18.05.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
30.09.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
09.09.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
Rīgas Stradiņa universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
30.09.2027
Programma slēgta
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
Doktora studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
28.10.2027
144 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
18.05.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
18.05.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 5 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds žurnālistikā un komunikācijā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Universitāte
Doktora studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
17.05.2023
Programma slēgta
144 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D). plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D). plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D). plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Vidzemes Augstskola
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
09.09.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds mediju studijās / Žurnālists / Pilna laika klātiene / latviešu
Vidzemes Augstskola
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
09.09.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā / / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā / / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā / / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā / / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Nav iekļauta akreditācijas lapā
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē / / Pilna laika klātiene / angļu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
30.09.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
Rīgas Stradiņa universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
30.09.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
20.05.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / — / Sabiedrisko attiecību speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / — / Sabiedrisko attiecību speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / - / Sabiedrisko attiecību speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / - / Sabiedrisko attiecību speciālists / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
28.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
25.11.2023
Beidzies
akreditācijas
termiņš
90 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
90 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
29 rezultāti