Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
02.02.2029
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
02.02.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā / Arhitekts / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mākslas
18.01.2026
180 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
180 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / - / Nepilna laika klātiene / latviešu
180 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / - / Nepilna laika klātiene / angļu
180 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Mākslas
31.12.2023
Programma slēgta
80 KP / - / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / - / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
42 KP / 1 gadi, 1 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / / Pilna laika klātiene / latviešu
42 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē / / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa vadībaKopīga Studiju programma
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Doktora studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) eko-nomikā un uzņēmējdarbībā / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā / — / Nepilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
13.10.2021
Beidzies
akreditācijas
termiņš
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / Elektroniskās komercijas speciālists / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / Elektroniskās komercijas speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / Elektroniskās komercijas speciālists / Nepilna laika tālmācība / latviešu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā / Elektroniskās komercijas speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds Eiropas biznesā / Uzņēmumu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Jaunie mediji un audiovizuālā mākslaKopīga Studiju programma
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Mākslas
18.01.2026
120 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Ekonomika
05.08.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika tālmācība / latviešu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Ekonomika
05.08.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Doktora studiju programma
Mākslas
18.01.2026
198 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds Zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs / - / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā / Projekta vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā / Projekta vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā / Projekta vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds projekta vadībā / Projekta vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
25.11.2023
Beidzies
akreditācijas
termiņš
90 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
90 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās / Stratēģiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
06.06.2030
240 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
240 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
240 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
240 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika klātiene / angļu
240 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds reklāmā / Reklāmas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
240 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds reklāmā / Reklāmas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
240 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds reklāmā / Reklāmas vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
240 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds reklāmā / Reklāmas vadītājs / Nepilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds sporta vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
14.10.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā / Organizācijas vadītājs vai Projektu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā / Organizācijas vadītājs vai Projektu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Profesionālā maģistra studiju programma
Ekonomika
05.08.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / Finanšu analītiķis / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / Finanšu analītiķis / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / Finanšu analītiķis / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds starptautiskajās finansēs / Finanšu analītiķis / Pilna laika klātiene / latviešu
26 rezultāti