Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / - / Masieris / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 3 mēneši / - / Masieris / Nepilna laika klātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītajs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 8 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 1 mēneši / Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
14.09.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās / Programmēšanas inženieris / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Veselības aprūpe
15.12.2028
120 KP / 3 gadi, 5 mēneši / — / Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / — / Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā / Pilna laika klātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Ekonomika
28.10.2027
80 KP / 2 gadi, 4 mēneši / — / Grāmatvedis / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 4 mēneši / - / Grāmatvedis / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Juridiskā zinātneKopīga Studiju programma
Biznesa augstskola Turība
Doktora studiju programma
Tiesību zinātne
25.08.2021
Beidzies
akreditācijas
termiņš
120 KP / 3 gadi, mēneši / Doktora grāds tiesību zinātnē / / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
Doktora studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
28.10.2027
144 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
144 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Ekonomika
28.10.2027
80 KP / 2 gadi, 4 mēneši / — / Tirgvedības speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ekonomika
28.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds tirgzinībā / Tirgvedības (mārketinga) vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds tirgzinībā / Tirgvedības (mārketinga) vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds tirgzinībā / Tirgvedības (mārketinga) vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
08.05.2019
(31.12.2024)
160 KP / 4 gadi, mēneši / Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā / Drošības dienesta vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 3 mēneši / Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā / Drošības dienesta vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 3 mēneši / Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā / Drošības dienesta vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
08.05.2019
(31.12.2024)
80 KP / 2 gadi, 3 mēneši / — / Drošības speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
08.05.2019
(31.12.2024)
60 KP / 1 gadi, 3 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds personu un īpašumu aizsardzībā / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 2 gadi, 1 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds personu un īpašumu aizsardzībā / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 3 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds personu un īpašumu aizsardzībā / / Nepilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 2 gadi, 1 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds personu un īpašumu aizsardzībā / / Nepilna laika klātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
04.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / 4 gadi, mēneši / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, mēneši / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 3 mēneši / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 3 mēneši / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmumu un iestāžu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
14.09.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Nav / programmētājs / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 4 mēneši / Nav / programmētājs / Nepilna laika tālmācība / angļu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 8 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika tālmācība / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 1 mēneši / Profesionālais maģistra grāds vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Biznesa augstskola Turība
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Ekonomika
27.10.2021
Beidzies
akreditācijas
termiņš
80 KP / - / — / Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
28.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās / Sabiedrisko attiecību vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
05.08.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Finanšu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Finanšu vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Finanšu vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Finanšu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Biznesa augstskola Turība
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas un komunikācijas zinātnes
28.10.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā / Starptautiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā / Starptautiskās komunikācijas vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 4 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā / Starptautiskās komunikācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds komunikācijas vadībā / Starptautiskās komunikācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
36 rezultāti