Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Transporta un sakaru institūts
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
08.06.2022
Programma slēgta
110 KP / 2 gadi, 8 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Pilna laika klātiene / latviešu
110 KP / 3 gadi, 6 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Nepilna laika neklātiene / latviešu
110 KP / 2 gadi, 8 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Pilna laika klātiene / angļu
110 KP / 2 gadi, 8 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Pilna laika klātiene / krievu
110 KP / 3 gadi, 6 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Nepilna laika neklātiene / krievu
110 KP / 3 gadi, 6 mēneši / — / Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis vai gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
02.09.2026
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā / / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā / / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā / Organizācijas vadītājs / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā / Organizācijas vadītājs / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
09.06.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / -- / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / -- / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / -- / Pilna laika klātiene / krievu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā / -- / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs / — / Nepilna laika tālmācība / latviešu
Transporta un sakaru institūts
Doktora studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
02.09.2026
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Nepilna laika neklātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / / Pilna laika klātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
06.12.2023
Programma slēgta
200 KP / 5 gadi, 0 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Pilna laika klātiene / latviešu
200 KP / 5 gadi, 0 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Pilna laika klātiene / angļu
200 KP / 5 gadi, 0 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Pilna laika klātiene / krievu
200 KP / 5 gadi, 6 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Nepilna laika neklātiene / latviešu
200 KP / 5 gadi, 6 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Nepilna laika neklātiene / angļu
200 KP / 5 gadi, 6 mēneši / — / Inženieris elektrotehnikā un elektronikā / Nepilna laika neklātiene / krievu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / -- / Pilna laika klātiene / latviešu
60 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / -- / Pilna laika klātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / -- / Nepilna laika neklātiene / latviešu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / -- / Nepilna laika neklātiene / angļu
60 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu maģistra grāds datorinformācijas sistēmās / -- / Nepilna laika tālmācība / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds robotikas sistēmās / -- / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds robotikas sistēmās / -- / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds robotikas sistēmās / -- / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds robotikas sistēmās / -- / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Ekonomika
11.06.2019
Programma slēgta
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / krievu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Ekonomika
11.06.2019
Programma slēgta
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / krievu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Transporta pakalpojumi
11.06.2019
(31.12.2024)
82 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
82 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / krievu
82 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
82 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
82 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
82 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
82 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
62 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
62 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
62 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / angļu
62 KP / 1 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Pilna laika klātiene / krievu
62 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
62 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
62 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
82 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
62 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
06.12.2023
Programma slēgta
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Pilna laika klātiene / krievu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
Transporta un sakaru institūts
Doktora studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
07.12.2029
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
08.06.2022
Programma slēgta
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / / / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / / / Nepilna laika neklātiene / krievu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / — / Pilna laika klātiene / krievu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / / / Nepilna laika neklātiene / krievu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / / / Nepilna laika neklātiene / latviešu
100 KP / 3 gadi, 0 mēneši / / / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / — / Pilna laika klātiene / angļu
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / / / Pilna laika klātiene / krievu
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / / / Pilna laika klātiene / latviešu
100 KP / 2 gadi, 6 mēneši / / / Pilna laika klātiene / angļu
Transporta un sakaru institūts
Profesionālā bakalaura studiju programma
Transporta pakalpojumi
11.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Pilna laika klātiene / krievu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Nepilna laika neklātiene / angļu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Nepilna laika neklātiene / krievu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā / Vadītājs tarnsporta un biznesa loģistikā / Nepilna laika tālmācība / krievu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
02.09.2026
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / krievu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / angļu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
Transporta un sakaru institūts
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
02.09.2026
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Pilna laika klātiene / krievu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / angļu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / krievu
120 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē / — / Nepilna laika tālmācība / krievu
21 rezultāti