Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS
Profesionālā maģistra studiju programma
Reliģija un teoloģija
01.03.2030
96 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds reliģijā un teoloģijā / Pastorālais konsultants / Nepilna laika klātiene / latviešu
NODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Reliģija un teoloģija
01.03.2030
120 KP / 3 gadi, 3 mēneši / Humanitāro zinātņu bakalaura grāds reliģijā un teoloģijā / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
2 rezultāti