Nosaukums / iestāde
Studiju programmas veids
Studiju virziens
Akreditācijas termiņš
Varianti (KP / Ilgums / Kvalifikācija / Forma / Valoda
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Doktora studiju programma
Ekonomika
27.05.2027
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Doktora studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
140 KP / 3 gadi, 6 mēneši / Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / - / Pilna laika klātiene / angļu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / Ainavu arhitekts / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā / Ainavu arhitekts / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
15.09.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās / - / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
120 KP / 3 gadi, 6 mēneši / - / Ēku būvdarbu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
180 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā / Ēku būvinženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
180 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā / Ēku būvinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
40 KP / 1 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds būvniecībā / - / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
26.11.2022
Programma slēgta
186 KP / - / / Būvinženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
26.11.2022
Programma slēgta
80 KP / - / Inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē / — / Nepilna laika klātiene / latviešu
80 KP / - / Inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē / — / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Doktora studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
27.10.2028
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / latviešu
120 KP / 3 gadi, 0 mēneši / Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
04.06.2019
(31.12.2021) Beidzies
akreditācijas
termiņš
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds cilvēkresursu vadībā / Karjeras konsultants / Pilna laika klātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Profesionālais maģistra grāds cilvēkresursu vadībā / Karjeras konsultants / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā maģistra studiju programma
Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
04.06.2019
(31.12.2024)
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika neklātiene / latviešu
80 KP / 2 gadi, 6 mēneši / Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā / Darba aizsardzības vecākais speciālists / Nepilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
20.12.2029
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē / — / Pilna laika klātiene / angļu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Ražošana un pārstrāde
15.12.2028
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā / Produktu dizainers / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā / Produktu dizainers / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
25.06.2019
(31.12.2024)
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Nepilna laika klātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Nepilna laika neklātiene / latviešu
160 KP / - / Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā / Restorānu un viesnīcu vadītājs / Pilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Ekonomika
27.05.2027
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā bakalaura studiju programma
Ekonomika
27.05.2027
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / — / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / - / Pilna laika klātiene / angļu
160 KP / 4 gadi, 6 mēneši / Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā / - / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Profesionālā bakalaura studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
Nav iekļauta akreditācijas lapā
160 KP / 4 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds ģeoinformātikā un tālizpēte / Ģeoinformātikas inženieris / Pilna laika klātiene / latviešu
160 KP / 5 gadi, 0 mēneši / Profesionālais bakalaura grāds ģeoinformātikā un tālizpēte / Ģeoinformātikas inženieris / Nepilna laika neklātiene / latviešu
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Akadēmiskā maģistra studiju programma
Arhitektūra un būvniecība
Nav iekļauta akreditācijas lapā
80 KP / 2 gadi, 0 mēneši / Inženierzinātņu maģistra grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā / / Pilna laika klātiene / latviešu
80 rezultāti